Awen – symbol druidów

W logotypie „Druidyzmu” widnieje symbol druidów – AWEN.
Posługuje się nim również w każdym podpisie postów, tekstów i materiałów, którymi się dzielę.

/|\

Dla wielu współczesnych druidów Awen jest symbolem szeroko pojętej inspiracji czy też iskry twórczej. Trzy linie, które wychodzą z trzech punktów symbolizują liczne formy troistości. Według najpopularniejszych interpretacji mogą symbolizować ciało, umysł i ducha, ziemię, morze i powietrze, ale także miłość, mądrość i prawdę. Powiązanie Awenu z prawdą jest również o wiele głębsze. Jest to bardzo często symbol inspiracji prawdą, otwarcia się naszej duszy, ducha na twórczą moc inspiracji, która może przychodzić do nas zarówno od bóstwa, natury czy każdego innego aspektu, każdej innej energii. Awen dla wielu druidów reprezentuje pełną równowagę i świadomość pomiędzy tym co fizyczne i umysłowe. Jedność pomiędzy naszym życiem, naszym istnieniem a życiem całego świata.

Pozdrawiam,
Emrys /|\