Związek Legend Arturiańskich z Druidyzmem

Druidyzm i Legendy Arturiańskie przeplatają się, tworząc mistyczne połączenie, które dodaje głębi tradycji celtyckiej. Druidyzm, który nazwać możemy starożytną praktyką duchową, oraz legendy arturiańskie, czyli zbiór mitycznych opowieści skupionych wokół króla Artura i jego rycerzy, mają wspólne wątki magii, mądrości i mistycznego związku z naturą. Legendy Arturiańskie wiele swoich fundamentów wywodzą z o wiele starszych, mitologicznych przekazów, które stanowią korzenie współczesnego druidyzmu. W kanonie na pozór schrystianizowanych opowieści wciąż ukryta jest dawna magia i widza, sięgająca czasów o wiele starszych niż narracja wczesnośredniowiecznych romansów. Wiele postaci dodanych do arturiańskiego dworu to dawne bóstwa, bohaterowie lub symboliczne pierwowzory dawnych funkcji kapłańskich w pierwotnych strukturach społecznych Celtów. Któż inny lepiej ukazał by nam obraz druida niż Merlin, a potężne kobiece archetypy władzy i magii doskonale widzimy zaklęte w postaci Pani Jeziora, Dame du Lac. W tym artykule zagłębimy się w intrygujący związek między druidyzmem a legendami arturiańskimi, ukazując pokrótce, jak wiele wspólnej tradycji posiadają. Zachęcam tym samym do samodzielnego badania legend arturiańskich, choć z każdym rokiem nie brakuje odważnych, którzy próbują na nowo ukazać te same opowieści – czy w filmach czy książkach. Jest to dowód na ogromną wartość tego dziedzictwa, i tym samym wiele nowych możliwości obcowania z tą historią.

Druidyzm, wywodzący się ze starożytnej kultury celtyckiej, ma głęboki związek z naturą i dotyka sfery duchowej. Druidzi byli niezwykle szanowaną klasą kapłańską/elitarną Celtów, znaną ze swojej mądrości, znajomości świętych rytuałów i bliskiego związku z cyklicznością otaczającego nas świata. Ich praktyki obejmowały wróżbiarstwo, uzdrawianie i zachowanie ustnych tradycji. Przewodzili obrzędom, sprawowali sądy i byli doradcami królów, a czasami samymi królami.

Legendy arturiańskie wyłoniły się z mgły średniowiecznej Brytanii, czerpiąc ze starożytnego folkloru celtyckiego i łącząc go z elementami chrześcijańskimi. To właśnie w tym bogatym połączeniu odnajdujemy echa wpływów druidów. Opowieści o królu Arturze i jego rycerzach często przedstawiają mistyczne istoty, magię i głęboki szacunek dla natury, odzwierciedlając istotę wierzeń druidów. W sercu legend arturiańskich stoi Merlin, enigmatyczny i mądry czarownik. Postać Merlina odzwierciedla archetyp celtyckiego druida, posiadającego zdolności magiczne, głębokie połączenie z ziemią i prorocze wizje. Rady Merlina dla Artura i jego rola jako pomostu między królestwem ludzi i magii odzwierciedlają starożytne praktyki i role pełnione przez druidów, którzy byli (i nadal są) pomostem między ludźmi a bogami. Legendy arturiańskie są przesiąknięte mistycznymi wyspami i krainami Wielkiej Brytanii. Te święte miejsca, takie jak legendarny Avalon i zaczarowane lasy, odzwierciedlają święte miejsca czczone przez druidów. W Legendach Arturiańskich, podobnie jak w samym druidyzmie odnajdziemy duchowe znaczenie starożytnych kamiennych kręgów, jezior, źródeł, rzek i świętych gajów, odzwierciedlających wiarę we wzajemne powiązania wszystkich istot.

W legendach arturiańskich “główna misja” odgrywa znaczącą rolę, kiedy rycerze wyruszają w podróż w poszukiwaniu Świętego Graala: symbolu duchowego oświecenia i mądrości. To poszukiwanie mądrości odzwierciedla dążenie druidów do wiedzy i zrozumienia. Obie tradycje podkreślają znaczenie rozwoju osobistego, samopoznania i zdobywania mądrości poprzez próby i wyzwania. Graal, jako kielich ma również wiele innych, głębszych powiązań z mitologią i magią. Obrazuje kocioł obfitości, związany z wieloma bóstwami celtyckimi, który stale pozostaje potężnym symbolem misteriów życia, śmierci i odrodzenia. Bez wątpienia Graal-Święty Kielich zasługuje na osobny artykuł.

Praktyki i wierzenia druidów były głęboko zakorzenione w kulturze celtyckiej i nawet gdy chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na Wyspach Brytyjskich, elementy druidyzmu przetrwały, zaszyte w folklorze i lokalnych opowieściach. Legendy arturiańskie, pojawiające się właśnie w epoce chrześcijańskiej, zachowały echa starożytnej mądrości druidów, przechowując trwały wpływ druidyzmu na zbiorową świadomość ludzi. Mistyczny związek między druidyzmem a legendami arturiańskimi ujawnia wspólny szacunek dla natury, magii, mądrości i dążenia do duchowego oświecenia. Te wspólne korzenie tradycji dają nam wgląd w starożytną mądrość i głęboką duchowość ludów celtyckich. Badając ich związek, pogłębiamy zrozumienie wzajemnych powiązań sfery naturalnej i duchowej oraz trwałej mocy mitów i legend w kształtowaniu zbiorowej świadomości. Bez wątpienia Legendy Arturiańskie są dla wprawionego oka zbiorem nie tylko wiedzy, ale także kluczem i bramą do ukrytej magii z dawnych dni, zanim została ona ukryta pod płaszczem nowej wiary. W taki sposób przetrwała i jest na wyciągnięcie ręki… Wystarczy tylko patrzeć głębiej.

Druid Emrys Kosek /|\