O druidyzmie słów kilka

Druidyzm jako duchowa droga i praktyka, przemawia do trzech naszych największych tęsknot: bycia w pełni kreatywnym w naszym życiu, bliskiego obcowania ze światem Natury i uzyskania dostępu do źródła głębokiej mądrości. Każda z tych tęsknot wywodzi się z innego aspektu nas samych, który możemy uosabiać jako Twórcę, Szamana i Mędrca. W Druidyzmie nauki Bardów pomagają pielęgnować w sobie wokalistę, artystę lub gawędziarza: twórcze ja; nauki Ovatów pomagają wspierać szamana, miłośnika Natury, uzdrowiciela w nas; podczas gdy nauki Druidów pomagają rozwijać naszą wewnętrzną mądrość: mędrca, który mieszka w każdym z nas.

Druidyzm przemawia szczególnie do ludzi, którzy odczuwają rozczarowanie większością konwencjonalnych praktyk religijnych i którzy szukają poczucia duchowego połączenia z Ziemią i ze swoimi przodkami. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie i zagrożonym środowisku szukają poczucia zakorzenienia w Czasie i Miejscu oraz poczucia szacunku dla Ziemi.

Jedną z najbardziej wyjątkowych cech druidyzmu jest stopień, w jakim jest on wolny od dogmatów i jakiegokolwiek ustalonego zestawu przekonań lub praktyk. W ten sposób udaje mu się zaoferować ścieżkę duchową i sposób bycia w świecie, który pozwala uniknąć wielu problemów nietolerancji i sekciarstwa, które napotkały ustanowione religie. Nie ma „świętego tekstu” ani odpowiednika Biblii w druidyzmie i nie ma uniwersalnie uzgodnionego zestawu wierzeń wśród druidów. Mimo to istnieje wiele ideologii i przekonań, które łączą większość druidów, i które pomagają zdefiniować naturę druidyzmu we współczesnym świecie.

Filozofia

Chociaż druidzi kochają naturę i czerpią z niej inspirację i pokarm duchowy, wierzą również, że świat, który widzimy, nie jest jedynym, który istnieje. Podstawą wiary Druidów jest istnienie Innego Świata – królestwa lub królestw, które istnieją poza zasięgiem fizycznych zmysłów, ale które jednak są rzeczywiste. Ten inny świat jest postrzegany jako miejsce, do którego podróżujemy, kiedy umieramy. Ale możemy również odwiedzić je w ciągu naszego życia w snach, medytacji, w hipnozie lub podczas „podróży”, gdy znajdujemy się w szamańskim transie.

Różni Druidzi będą mieli różne poglądy na temat natury Innego Świata, ale jego istnienie jest powszechnym przekonaniem z trzech powodów. Po pierwsze, wszystkie religie i duchowości uważają, że inna rzeczywistość istnieje poza światem fizycznym, nie zgadzając się z materializmem, który utrzymuje, że tylko materia istnieje i jest prawdziwa. Po drugie, mitologia celtycka, która inspiruje tak wiele druidyzmu, jest pełna opisów tego innego świata. Po trzecie, istnienie Innego Świata jest implikowane w „największej wierze” starożytnych Druidów, ponieważ pisarze klasyczni stwierdzili, że Druidzi wierzyli w proces, który został opisany jako reinkarnacja lub metempsychoza (w którym dusza żyje w szeregu form, w tym zarówno ludzi, jak i zwierząt). Między każdym życiem człowieka lub zwierzęcia dusza spoczywa w Zaświatach (w jednej z form Innego Świata).

Podczas gdy chrześcijański druid może wierzyć, że dusza rodzi się tylko raz na Ziemi, większość druidów przyjmuje przekonanie swoich starożytnych przodków, że dusza przechodzi proces kolejnych reinkarnacji – albo zawsze w ludzkiej postaci, albo w różnych formach, które mogą obejmować drzewa, a nawet skały, a także zwierzęta.

Wielu druidów podziela pogląd Filostratusa z Tyany z drugiego wieku, mówiący o wierze Celtów, że aby urodzić się na tym świecie, musimy umrzeć w Zaświatach i odwrotnie, że kiedy tu umrzemy, rodzimy się w Zaświatach. Z tego powodu pogrzeby Druidów starają się skupić na idei, że dusza przeżywa czas narodzin, mimo doświadczania tego jako ich śmierci dla nas.

Wskazówkę dotyczącą celu kolejnych narodzin można znaleźć, jeśli spojrzymy na cele Druida. Druidzi szukają przede wszystkim kultywowania mądrości, kreatywności i miłości. Wiele żyć na ziemi, a nie tylko jedno, daje nam możliwość pełnego rozwinięcia tych cech:

Mądrość

Cel mądrości pokazano nam w dwóch starych opowiadaniach – jednym opowiadaniu Fionna MacCumhailla (Finn MacCool) z Irlandii, drugim Taliesina z Walii. W obu opowieściach starsza osoba szuka mądrości – w Irlandii w postaci Łososia Mądrości, w Walii w postaci trzech kropli inspiracji. W obu opowiadaniach młody pomocnik skosztował mądrości tak zazdrośnie poszukiwanej przez dorosłych. Opowieści te, zamiast po prostu nauczać cnót niewinności, zawierają instrukcje dotyczące osiągania mądrości, zakodowane w ich symbolice i sekwencji wydarzeń, które opisują, i z tego powodu są wykorzystywane w nauczaniu współczesnych Druidów.

Kreatywność

Cel kreatywności ma również zasadnicze znaczenie dla druidyzmu, ponieważ bardowie byli od dawna uważani za członków kasty druidów. Wielu wierzy, że w dawnych czasach przekazywali mądrość w pieśniach i opowieściach oraz że dzięki ich wspaniałym wspomnieniom ludzie znali genealogie plemion i historie związane z lokalnym krajobrazem. Kultury celtyckie przejawiają zamiłowanie do sztuki, muzyki i piękna, które często budzą świadomość Innego Świata, a ich stare opowieści bardów przedstawiają świat zmysłowego piękna, w którym rzemieślnicy i artyści są bardzo szanowani. Dzisiaj druidyzm przyciąga wielu ludzi, ponieważ uważają, że duchowość może pomóc im rozwinąć ich kreatywność. Zamiast podkreślać, że to życie fizyczne jest tymczasowe i że powinniśmy skupić się na życiu pozagrobowym, druidyzm wyraża ideę, że mamy w pełni uczestniczyć w życiu na ziemi oraz że mamy wyrazić i dzielić się naszą kreatywnością na tyle, ile tylko możemy.

Miłość

Druidyzm w odniesieniu do Natury zachęca nas do kochania Ziemi, gwiazd i dzikiej przyrody. Zachęca także do miłości pokoju: Druidzi w tradycji celtyckiej byli twórcami pokoju i nadal nimi są. Często ceremonie druidów zaczynają się od zaoferowania pokoju we wszystkich głównych kierunkach, odbywa się modlitwa pokoju, a także zasadzenia gajów pokoju. Ścieżka Druidów zachęca także do miłości do piękna, ponieważ kultywuje Barda, Artystę Wewnątrz Nas i wspiera kreatywność.

Oprócz wszystkich tych rodzajów miłości, które popiera druidyzm, uznaje on także siłę kształtującą przeszłość, a czyniąc to, zachęca do miłości do historii i czci dla przodków. Miłość do drzew ma również fundamentalne znaczenie w druidyzmie, a oprócz studiowania tej wiedzy, druidzi sadzą drzewa i święte gaje oraz wspierają programy ponownego zalesiania. Druidzi kochają kamienie i budują kamienne kręgi, zbierają i pracują z kryształami. Kochają prawdę i szukają jej w drodze do mądrości i zrozumienia. Kochają zwierzęta, widząc je jako święte i studiują wiedzę o nich. Kochają ciało i seksualność, wierząc, że są święte.