Życiowe plony

Dla współczesnych ludzi żniwa i zbiory kojarzą się dość archaicznie. Ludzie żyjący w miastach coraz bardziej oddalają się od Natury. Choć tylko fizycznie. W dalszym ciągu możemy obchodzić Święto Plonów, które jest nie tylko zwróceniem uwagi na pochodzenie jedzenia na sklepowej półce. Nie chodzi też jedynie o oddanie czci za otrzymane płody rolne – ale również za wszystko to co zbierzemy w naszym życiu – efekty (płody) naszej pracy twórczej, zawodowej, artystycznej czy jakiejkolwiek innej.

Każde dawne Święto ma swoje znaczenie w psychologii człowieka. Dla naszych przodków, związek pomiędzy ich życiem, ich „być albo nie być”, a Naturą i otaczającym światem był bardzo silny. Dzisiaj wciąż możemy czerpać z dawnych mądrości.

Wiosną, gdy wszystko budzi się do życia nastaje czas zasiewu. Podobnie jak z uprawą roślin, które w odpowiednim czasie obrodzą nam swoimi darami w postaci owoców – możemy zasiać własne plony. Nie tylko w ogrodzie ale również w naszym życiu. Po odpowiednim czasie – nastaje czas żniw i wszystko to co zasialiśmy – będzie mogło być zebrane.

Gdy nadchodzi jesień – przychodzi również obumieranie i ciemność. Jednak ten czas marazmu jest czasem odpoczynku ciała i fizyczności – zamykamy się w ciepłych domach by podróżować duchem.

Owocnych Plonów!

Druid Emrys Kosek /|\