Stara wiedza

“Stara wiedza nie powinna pozostawać zamknięta w szklanej gablocie. Ma być używana, zmieniana, dodawana i ulepszana. Pozostaje przy życiu tylko wtedy, gdy każdy z nas ją weźmie i wykorzysta na swój własny sposób, z naszymi kreatywnymi dodatkami i poglądami. Ma pomóc nam żyć z większą głębią i sensem, pięknem i celebracją, tu i teraz – na tej ziemi, pod tym niebem, nad tym morzem.”

Tekst na podstawie “DruidCraft” którego autorem jest Philip Carr-Gomm

Z życzeniami inspiracji

Emrys /|\