Misteria Druidów

Wprowadzenie w Misteria Druidów

Opierając się na tajemniczym i głębokim związku między źródłem naszego własnego życia a źródłem życia całej planety, współczesny druidyzm uznaje osiem szczególnych momentów w ciągu rocznego cyklu, które są wyjątkowe i które są rozpoznawane przez osiem poświęconych im świąt – zwanych obrzędami lub też festiwalami.

Spośród tych ośmiu świąt cztery są poświęcone słońcu, a cztery księżycowi – tworząc w ten sposób równowagę pomiędzy łączeniem męskich i żeńskich form. W czasie przesilenia zimowego słońce jest czczone w czasie pozornej śmierci w środku zimy oraz w dniu jego maksymalnej mocy – czyli w czasie przesilenia letniego. W czasie równonocy pomiędzy dniem i nocą panuje równowaga. Jednak w czasie wiosennej równonocy siła słońca rośnie, a my świętujemy czas siewu i przygotowania do darów lata. W czasie równonocy jesiennej, chociaż dzień i noc kolejny raz znajdują się względem siebie w równowadze, moc słońca zaczyna słabnąć, a my dziękujemy za dary żniw i przygotowujemy się na ciemność zimy.

Te cztery święta wynikają z obserwacji astronomicznej i możemy być pewni, że nasi przodkowie zaznaczyli te wyjątkowe zmiany cyklu w swojej obrzędowości. Dowodem na to w formie materialnej są choćby kamienne kręgi, które w wielu przypadkach są zorientowane na wschody i zachody słońca właśnie w tych kluczowych dniach w roku. Święta te były wyznacznikami życia ówczesnych ludzi tak bardzo związanych z uprawą roślin. Jednak oprócz tych czterech astronomicznych świąt, były cztery inne, związane z cyklem żywego inwentarza.

W Samhain czyli obecnie zwyczajowo przyjętym okresie między 31 października a 2 listopada, zwierzęta gospodarskie dla których nie było wystarczającej ilości paszy zostawały ubite, a ich mięso solone i przechowywane. W Imbolc najczęściej obchodzonego 1 lutego rodziły się jagnięta. W Beltane, 1 maja nastawał czas zapłodnienia bydła i przejścia zwierząt hodowlanych przez bramę ogni Beltane w celu ich oczyszczenia i ochrony. Lugnasadh, 1 sierpnia był czasem, który łączył związek cyklu rolniczego i zwierzęcego –rozpoczynały się żniwa aby zgromadzić pożywienie zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Te dwa święta pokazują znacznie więcej niż tylko momenty przejścia, które nasi przodkowie wybrali dla uhonorowania cyklu życia roślin i zwierząt. Pokazują głębokie połączenie z tymi formami. Kiedy analizujemy święta i ich znaczenie dostrzegamy jak splata się życie naszych umysłów i naszego ciała, Ziemi oraz cykle słońca i księżyca. Dla każdego święta zyskujemy połączenie z Czasem i Miejscem, które jest dość niezwykłe.

Dodaj komentarz