Organizacja Druidów

Organizujemy 8 sezonowych świąt, które są częścią cyklu rocznego druidów. Każda poszczególna uroczystość jest ważna sama w sobie i ma własne znaczenie, jednak szczególne istotne jest podążanie z cyklem roku, tworzenie połączenia pomiędzy nami a ziemią na jakiej żyjemy i pogłębianie tej więzi wraz z upływem czasu.

Uczestnictwo w naszych wydarzeniach jest otwarte, lecz wymaga zaproszenia lub zgłoszenia – w zależności od charakteru spotkania.

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym wydarzeniu napisz do biura administracji: kontakt@druidyzm.pl i opowiedz nam trochę o sobie.

Nasze Obrzędy

Nasze rytuały, obrzędy i ceremonie są oparte na formie nauczanej przez OBOD, gdzie zarejestrowana jest nasza grupa. Nasze święta nie są związane z żadną konkretną religią, ponieważ druidzi mogą podążać różnymi ścieżkami religijnymi. Czcimy jednak pamięć o dawnych bóstwach pruskich i słowiańskich w ramach naszej więzi z ziemią, na której żyjemy.

W naszych obrzędach mamy kilka stałych elementów:

  • Oddajemy cześć czterem kierunkom świata,
  • Zawiązujemy krąg, tworząc świętą przestrzeń dla naszych działań,
  • Intonujemy Modlitwę Druidów

Nasze Obrzędy i Rytuały tradycyjnie odbywają się na zewnątrz, dobrze więc przygotować odzież i obuwie adekwatne do pory roku.
Wszystko co organizujemy jest przyjazne dzieciom, a młode pokolenia są mile widziane na naszych wydarzeniach – pod odpowiedzialnym nadzorem opiekunów.

Uczty i Biesiady


Po każdym wydarzeniu organizujemy ucztę/biesiadę gdzie każdy uczestnik może podzielić się z innymi swoim jedzeniem. Jest to okazja do nawiązania kontaktów, spotkań i dzielenia się swoimi wyrobami – w tym również tworzonym rękodziełem i sztuką. Mile widziani są artyści i wykładowcy, który uświetniają swoją twórczością i wiedzą nasze biesiady.