7 Darów

Wydaje się, że Stare Drogi, ponownie zinterpretowane dla naszych czasów, mogą zaoferować nam taką duchowość, jakiej potrzebujemy, aby uzdrowić separację, która nastąpiła między nami a naszym środowiskiem, naturą. Druidyzm to jedna z takich dróg i chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko stara ciekawostka, osobliwe wspomnienie z dalekiej przeszłości, jeśli poświęci się trochę czasu, aby przyjrzeć się jej bliżej, odkryjemy skrzynię skarbów, która tylko czeka być otwartą. W tej skrzyni możemy znaleźć co najmniej Siedem Darów, które druidyzm wnosi do naszego współczesnego świata:

Pierwszym darem jest filozofia: która podkreśla świętość całego życia i naszą rolę w wielkiej sieci stworzenia. Z pasją dba o zachowanie i ochronę środowiska i oferuje światopogląd, który jest ekologiczny, geocentryczny, pragmatyczny, idealistyczny, duchowy i romantyczny. Nie oddziela Ducha od Materii – oferuje zmysłową duchowość, która celebruje życie fizyczne.

Drugi dar przywraca nam kontakt z Naturą: dzięki zestawowi praktyk, które pomagają nam poczuć się znowu blisko z Naturą, naszymi przodkami, naszymi ciałami i naszym poczuciem Ducha, pracując z roślinami, drzewami, zwierzętami, kamieniami, historią i kulturą. Osiem sezonowych uroczystości pomaga nam dostroić się do naturalnego cyklu i pomaga uporządkować nasze życie przez cały rok oraz rozwinąć poczucie wspólnoty ze wszystkimi żywymi istotami.

Trzeci dar przynosi uzdrowienie: dzięki praktykom promującym uzdrowienie i odmłodzenie, przy użyciu holistycznych metod duchowych i fizycznych w celu promowania zdrowia i długowieczności.

Czwarty dar obrazuje nasze życie jako Podróż: z rytuałami przejścia: na błogosławieństwo i nazywanie dzieci, na małżeństwo, na śmierć i na inne czasy wtajemniczenia, gdy pomocne jest rytualne i symboliczne oznaczenie naszego przejścia z jednego stanu do innego.

Piąty dar otwiera nas na inne Rzeczywistości: z technikami eksploracji innych stanów świadomości, innych rzeczywistości, Innego Świata. Niektóre z nich są również używane przez inne tradycje duchowe i obejmują medytację, wizualizację, szamańskie podróże oraz korzystanie z ceremonii, muzyki, intonowania, ale wszystkie są oparte na celtyckich i druidycznych obrazach i tradycji.

Szósty dar rozwija nasz Potencjał: druidyzm, tak jak jest praktykowany dzisiaj, oferuje ścieżkę samorozwoju, która zachęca do wzrostu naszego potencjału twórczego, naszych zdolności psychicznych i intuicyjnych oraz wspiera nasz rozwój intelektualny i duchowy.

Siódmy dar to dar Magii: uczy sztuki, w jaki sposób możemy otworzyć się na magię życia, sztuki, w jaki sposób możemy wcielać pomysły w życie, oraz sztuki podróżowania w poszukiwaniu mądrości, uzdrowienia i Inspiracji.