Kim jest DRUID?

W czasach starożytnych druid był filozofem, doradcą, nauczycielem i magiem. Choć druidzi kojarzą się typowo z religią Celtów, to jednak w przekazach rzymskich i greckich postrzegamy ich o wiele bardziej jako filozofów i mędrców niż typowych kapłanów. Wiemy jednocześnie, że przewodzili w obrzędach i rytuałach, posługiwali się magią i wyznaczali daty świąt. Byli więc kapłanami, czy filozofami? Odpowiedź tkwi w fakcie, że tradycja druidyzmu wywodzi się z religii naturalnej, a nie objawionej. Pełnili więc funkcje, które możemy nazwać kapłańskimi, ale byli bardziej pośrednikami pomiędzy ludźmi a bogami. Kierowali obrzędami i rytuałami, aby umożliwić ludziom “spotkanie z boskością”.

Dzisiaj mianem DRUIDA określa się osoby, które obrały druidyzm za swoją drogę bądź osiągnęły poziom “druida” w jednym z funkcjonujących zakonów i ugrupowań. W większości z nich etapy dzieli się kolejno na trzy ścieżki: Barda – który budzi w nas artystę, twórcę i poetę; Ovata – czyli wieszcza, badacza natury, znawcę ziół i uzdrowiciela; oraz Druida – który pozwala nam odnaleźć w sobie mędrca. Bez wątpienia jednak Bard, Ovat i Druid to jedna i ta sama osoba stojąca na ziemi. Zarówno poeta i szaman, uzdrowiciel i filozof – w sferze duchowej jak i fizycznej.

Myśląc o druidach, większość ludzi ma przed oczami starca odzianego w powłóczyste szaty, posiadającego długą (koniecznie białą) brodę. Ten obraz pochodzi przede wszystkim z epoki romantyzmu, gdzie postrzeganie druidów zostało mocno podkolorowane. Wiemy jednak, że stara tradycja druidyzmu pozwalała zostać druidem dopiero po długoletnim szkoleniu, które według przekazów zajmowało nawet do 20 lat. Jednak o wiele bliższym prawdzie zdaje się być okres 19 lat. Dlatego, że druidzi (prawie na pewno) posługiwali się metodą obliczania czasu opartej na cyklu metonicznym (lunarnym). Nic więc dziwnego, że po tak długoletnim szkoleniu postrzegamy druidów jako starców.

Dzisiaj Druidem może być każdy. Myślę, że to czy ktoś zasługuje na to miano weryfikuje najlepszy sędzia – życie.

Jedną z lepszych definicji współczesnego druidyzmu jest ta, którą słyszałem wielokrotnie od Eimear z Irlandii – obecnej “Chosen Chief” Zakonu Bardów, Ovatów i Druidów:

“Jest tyle definicji współczesnego druidyzmu ilu jest druidów.”

Pozdrawiam,

Emrys /|\